Menu
home
>>
เปลี่ยนแปลงวันที่เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

เปลี่ยนแปลงวันที่เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา

-เอกสารแนบ- 

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต งานบำรุงถนนสาย ลบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2219 – บ้านสระเพลง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง

Scroll Up Skip to content