Menu
home
>>
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

น้ำตก อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

หากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสน้ำตกสวยหลายแห่งในการเดินทางเพียงครั้งเดียว และยังชื่นชอบการพักผ่อนริมอ่างเก็บน้ำที่มีบ้านพักอันสะดวกสบายให้บริการ ท่ามกลางนกและผีเสื้อแสนสวยรายล้อม อีกทั้งยังสามารถท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับได้อย่างสะดวกสบายไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไป โดยห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทางเพียง 100 กิโลเมตรเท่านั้น คุณจะต้องชื่นชอบห้องสมุดธรรมชาติใกล้กรุงแห่งนี้ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
แต่กว่าจะมาเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกสามหลั่น ซึ่งขึ้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพระฉาย มีเนื้อที่เพียง 24 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อกรมป่าไม้จัดตั้งกองอุทยานแห่งชาติขึ้นไหม่ ในปี พ.ศ. 2517 จึงได้โอนวนอุทยานน้ำตกสามหลั่นมาขึ้นกับกองอุทยานแห่งชาติ ซึ่งในอดีตป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนได้ใช้พื้นที่นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ต่อมาเมื่อทำการสำรวจพื้นที่พบว่าตั้งอยู่ในผืนป่าพระพุทธฉายและน้ำตกสามหลั่น ทางกองอุทยานแห่งชาติจึงจัดตั้งให้เป็น อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้พิจารณาชื่ออุทยานแห่งชาติ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดเด่น จึงเปลี่ยนชื่ออุทยานแห่งชาติพระพุทธฉายเป็น อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รวมเนื้อที่ประมาณ 27,856.25 ไร่ หรือ 44.57 ตารางกิโลเมตร
นอกจากจุดเด่นทางด้านการคมนาคมอันสะดวกและใกล้กรุงเทพฯ แล้ว อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นยังโดดเด่นไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม หากคุณชื่นชอบการเดินขึ้นเขาชมทิวทัศน์อันงดงาม ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเขาครก ยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 329 เมตรจากระดับน้ำทะเล นับเป็นจุดชมวิวที่คุณสามารถชื่นชมตัวเมืองสระบุรีและอำเภอใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน ซึ่งผืนป่าบริเวณนี้ยังเป็นต้นกำเนิดธารน้ำหลายสายที่สำคัญอีกด้วย
สำหรับธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวภายในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ คุณจะได้สัมผัสกับ 3 น้ำตกสวยในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ได้แก่ น้ำตกสามหลั่น สายน้ำที่ไหลผ่านลานหินกว้างที่ลดหลั่นกันลงมาคล้ายขั้นบันได ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำให้นักท่องเที่ยวเล่นเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 400 เมตร ถัดมาคุณจะพบ น้ำตกโพธิ์หินดาด ลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียวไม่ใหญ่มากนักเป็นลานหินกว้างเหมือนน้ำตกสามหลั่น แต่โดดเด่นตรงที่มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มรื่นจึงเหมาะแก่การพักผ่อน และสุดท้ายปลายทางคุณจะพบ น้ำตกโตนรากไทร ลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียวตกลงมาจากผาสูงลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง จากนั้นคุณสามารถเดินตามเส้นทางเพื่อกลับไปยังที่ทำการอุทยานฯ ได้ระยะทางประมาณ 400 เมตร โดยน้ำตกทั้ง 3 แห่ง คุณสามารถเดินแยกไปเที่ยวชมได้ตามเส้นทางของน้ำตกแต่ละแห่งได้ตามอัธยาศัยอีกด้วย
นอกจากน้ำตกสวยแล้ว ภายในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ยังมีอ่างเก็บน้ำให้ชมถึง 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขารวก ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าด่านเก็บค่าธรรมเนียม เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจชมธรรมชาติ และสนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือรอบอ่างเก็บน้ำ บริเวณนี้ยังมีบ้านพัก ศาลานั่งเล่น ห้องน้ำ และร้านค้า สวัสดิการให้บริการอย่างครบครัน และหากคุณอยากชมอ่างเก็บน้ำให้ครบทั้ง 3 แห่ง ภายในอุทยานฯ ยังมีอ่างเก็บน้ำเขาสามหลั่น และอ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง นับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่คุณไม่ควรพลาดในเส้นทางเดียวกัน
นอกจากนี้รอบๆ อุทยานฯ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วัดพระพุทธฉาย อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 อุโมงค์รถไฟพระพุทธฉาย และซากเจดีย์โบราณบนยอดเขาเรดาร์ รวมถึงน้ำตกอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกโกรกอีเว่อ น้ำตกเขาแดง น้ำตกนางโจน น้ำตกแผงม้า และน้ำตกรอยเกือกม้า
การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ก่อนถึงจังหวัดสระบุรีประมาณ 5 กิโลเมตร หลักกิโลเมตรที่ 101 กลับรถและเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ผ่านวัดพระพุทธฉาย และสุดทางจะพบด่านเก็บค่าธรรมเนียม อ่างเก็บน้ำ และที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดปี หากอยากชมน้ำตกจะมีน้ำให้ชมในช่วงฤดูฝนเท่านั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก : บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีบ้านพักให้บริการหลากหลายรูปแบบ ทั้งบ้านหลังเดียวและค่ายพักแรมเยาวชน พร้อมทั้งเต็นท์และลานกางเต็นท์ รวมถึงห้องน้ำ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และร้านค้าสวัสดิการให้บริการอย่างครบครัน

ติดต่อ-สอบถาม : อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น โทรศัพท์ 036-225-171

เพิ่มเติม

Scroll Up Skip to content