สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ ทช. รอบที่ 2

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ ทช. รอบที่ 2 ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 17 ก.ค. 2561 16:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมติดตามการใช้เงินงบประมาณ ปี 2561และเตรียมความพร้อมการจัดจ้าง ปี 2562

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมติดตามการใช้เงินงบประมาณ ปี 2561และเตรียมความพร้อมการจัดจ้าง ปี 2562 ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 17 ก.ค. 2561 15:45

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาย สบ.1044

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาย สบ.1044 ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 10 ก.ค. 2561 15:45

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ ปี 2562

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ ปี 2562 ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว..

วันที่ : 05 ก.ค. 2561 12:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 4/2561

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 4/2561 ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว..

วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 16:15

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมฝึกภาคสนาม ด้านการระดมสรรพกำลัง การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2561

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมฝึกภาคสนาม ด้านการระดมสรรพกำลัง การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2561 ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว..

วันที่ : 20 มิ.ย. 2561 17:15

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี 2561

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี 2561 ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 20 มิ.ย. 2561 11:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ของรองอธิบดี (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ของรองอธิบดี (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 16:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือน มิถุนายน 2561

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว..

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 11:00

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมติดตามงานด้านเครื่องกล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมติดตามงานด้านเครื่องกล ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว..

วันที่ : 08 มิ.ย. 2561 15:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ คือ ยางแคตอิออนิคแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิด CSS-1 (มอก.371-2530) จำนวน 16 ตัน และ ชนิด CRS-2 (มอก.371-2530) จำนวน 15 ตัน และชนิด CSS-1h (มอก.371-2530) จำนวน 18 ตัน ด้วยวิธี e-bidding

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 13 ก.ค. 2561 14:12

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ คือ ยางแคตอิออนิคแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิด CRS-2 (มอก.371-2530) จำนวน 29 ตัน และ ชนิด CSS-1h (มอก.371-2530) จำนวน 23 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 11 ก.ค. 2561 13:56

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 02 ก.ค. 2561 14:43

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ส่งมอบ ณ สาย ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 ถึง บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 04 มิ.ย. 2561 18:03

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.1059 แยก ทล.1 ถึง บ้านธาตุ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 30 พ.ค. 2561 12:34

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง (บ้านเขาสลัดได)

วันที่ : 17 ก.ค. 2561 15:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

วันที่ : 11 ก.ค. 2561 08:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 15:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ

วันที่ : 06 ก.ค. 2561 10:45

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 18:00

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ขอเชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2561

ผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 551 5188 หรือ 02 551 5190

หรือช่องทาง www.drr.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์) และ Facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 13:30

logo
ประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท

ไฟล์โปสเตอร์แบบที่ 1

ไฟล์โปสเตอร์แบบที่ 2

สปอร์ต ข้อมูลข่าวสาร

วันที่ : 11 พ.ค. 2561 18:15

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนะนำ 8 เส้นทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบ่งเบาจราจรถนนสายหลัก

http://drr.go.th/node/15798

วันที่ : 03 เม.ย. 2561 11:15

logo
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561

ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น.

ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น.

อุ่นไอรัก Winter Fest เสียงพากย์ชาย -donwload-

อุ่นไอรัก Winter Fest เสียงพากย์หญิง -donwload-

วันที่ : 14 ก.พ. 2561 09:45

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ : 23 ม.ค. 2561 16:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

  

   

     
   
   
     
   
   
      

    

    

home