สทช.ที่ 2 ประชุมเพื่อวางแผนการบริหารโครงการก่อสร้างและบำรุงทาง โครงการปีงบประมาณ 2559

      วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นายสุรเดช เบ็ญศริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารโครงการก่อสร้างและบำรุงทาง โครงการปีงบประมาณ 2559...... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 26 พ.ย. 2558 16:30

สทช.ที่ 2 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 9/2558

       วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558...... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 20 พ.ย. 2558 15:45

ผส.ทช.ที่ 2 ประธานฯ พร้อมคณะกรรมการ ตรวจการจ้างถนน สาย ชน.3018 อินทร์บุรี (ตอนชัยนาท) จ.ชัยนาท

17 พ.ย.58 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง  สาย ชน.3018  แยก ทล.311 - อินทร์บุรี  (ตอนชัยนาท).... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 18 พ.ย. 2558 14:15

ผส.ทช.ที่ 2 ผู้แทนกระทรวงคมนาคมพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558

17 พ.ย.58 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2  ในนามผู้แทนกระทรวงคมนาคมพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 18 พ.ย. 2558 14:00

ผส.ทช.ที่ 2 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม จ.สระบุรี ร่วมงานพิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำวันเกิด 9 ปาง

       (13 พ.ย.58) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ผู้แทนกระทรวงคมนาคมจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 13 พ.ย. 2558 16:30

ผส.ทช.ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำหนักเกิน สาย สบ.3004 - บ้านหาดสองแคว

(12 พ.ย.58) ผส.ทช.ที่ 2 (นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก  บริเวณถนนสาย  สบ.3004.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 13 พ.ย. 2558 16:15

ผส.ทช.ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทรุดตัวเลียบริมแม่น้ำน้อย จ.ชัยนาท

(11 พ.ย.58) คณะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (นายคณิต เอี่ยมระหงส์) พร้อมด้วยวิศวกรใหญ่โยธาธิการและผังเมือง, ผส.ทช.ที่ 2,   ผอ.ขทช.ชัยนาท,  กรมชลประทาน,  อบจ.ชัยนาท  และเทศบาลดอนกำ ร่วมตรวจสอบถนนเลียบริมแม่น้ำน้อย..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 12 พ.ย. 2558 16:45

รทช.ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมสถานที่ก่อสร้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเขตภาคกลาง

         วันที่ 2 พ.ย. 58 ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสม สถานที่ก่อสร้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเขตภาคกลาง..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 03 พ.ย. 2558 13:30

สทช.ที่ 2 ร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558

        (28 ต.ค.58) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 มอบหมายให้ นางอรุโณทัย สุขหลาย  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) นำคณะเจ้าหน้าที่.....รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 30 ต.ค. 2558 12:00

สทช.ที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558

         เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558  นายคำรณ เอี่ยมสุวรรณ์  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 30 ต.ค. 2558 11:00

ข่าวทั้งหมด
logo
โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ

         โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งตะวันออก ช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึง ปากคลองระพีพัฒน์แยกตก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง ๐.๓๓๕ กิโลเมตร (ครั้งที่ 2 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 24 พ.ย. 2558 15:33

logo
โครงการกอสรางสะพานขามคลองหวยยาง

สะพานขามคลองหวยยาง อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

วันที่ : 26 ต.ค. 2558 17:38

logo
โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ

ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งตะวันออก ช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึง ปากคลองระพีพัฒน์แยกตก อ.หนองแค จ.สระบุรี ระยะทาง ๐.๓๓๕ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 26 ต.ค. 2558 14:27

logo
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

สาย สบ.4005 / สบ.5043 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 ถึงบ้านวังม่วง / แยกทางหลวงหมายเลข 3012 ถึงบ้านหนองน้ำใส อำเภอมวกเหล็ก,หนองแซง จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 15 ต.ค. 2558 17:38

logo
โครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

สาย สบ.4005 / สบ.5043 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 ถึงบ้านวังม่วง / แยกทางหลวงหมายเลข 3012 ถึงบ้านหนองน้ำใส อำเภอมวกเหล็ก,หนองแซง จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 15 ต.ค. 2558 15:55

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

วันที่ : 04 ก.ย. 2558 10:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ : 17 ส.ค. 2558 09:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ : 16 ก.ค. 2558 15:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) เลขที่ 37 หมู่ 9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

ตั้งแต่วันที่ 6- 10 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.

วันที่ : 26 มิ.ย. 2558 14:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนายช่างโยธา (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 15 พ.ค. 2558 16:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 01 พ.ค. 2558 15:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 30 เม.ย. 2558 14:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 15:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างโยธา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินฯ

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 11:30

logo
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาบริหารทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (ตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ)

วันที่ : 08 เม.ย. 2558 16:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

   
     
   
   
     
   
   
      

 

home