ผส.ทช.ที่ 2 เปิดโครงการ "รักษ์ทาง - รักษ์ถิ่น" ถนนสวยงาม แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

         เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชหารแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "รักษ์ทาง-รักษ์ถิ่น" ถนนสวยงาม ดำเนินโครงการโดย.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 22 พ.ค. 2558 14:30

ผส.ทช.ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจถนนโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ บริเวณถนนเลียบคลองระพีพัฒน์

      เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมด้วยนายพรพุฒ นทธี..... รายละเอียดเพิมเติม

วันที่ : 20 พ.ค. 2558 18:15

สทช.ที่ 2 ประชุมหารือข้อราชการฯ และติดตามผลการดำเนินงาน

      เมื่อเวลา 10.00 น. วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เปิดการประชุม.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 20 พ.ค. 2558 18:15

คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strate Planning) ประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดทำแบบฟอร์ม ผง.09

         เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 มอบหมายให้นายคำรณ เอี่ยมสุวรรณ์.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 20 พ.ค. 2558 18:00

รทช.(นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน (สทช.ที่ 1, สทช.ที่ 2 และ สทช.ที่ 18)

        วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) พร้อมคณะทำงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและประเมินการตรวจราชการ.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 19 พ.ค. 2558 11:15

สทช.ที่ 2 จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 7/2558

       วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 มอบหมายให้นางสาวสรัญญา.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 19 พ.ค. 2558 11:00

ผส.ทช.ที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจถนนสาย สห.4003 แยก ทล.3030 - บ.บางมอญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

       วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสุรเดช เบ็ญศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจถนนสาย.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 15 พ.ค. 2558 16:00

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทาง

       เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558) เวลา 9.30 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เดินทางมาเป็น.... รายละเอียดเพิมเติม

วันที่ : 15 พ.ค. 2558 16:00

ประชุมโครงการถนนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนเส้นทางสำหรับจักรยาน

       วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดการประชุมโครงการถนนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อวางแผนโครงการสนับสนุนเส้นทาง.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 11:45

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมคุณภาพงานทางสำหรับโครงการถนนดีทั่วไทย"

      ช่วงเช้าของวันนี้ (วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558) รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมคุณภาพ.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 11:45

ข่าวทั้งหมด
logo
โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

สาย สบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2271 - บ้านซับสมบูรณ์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 11:57

logo
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชน.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 3496 อำเภอหันคา, เดิมบางนางบวช จังหวัดชัยนาท ระยะทางดำเนินการ1.950 กม

วันที่ : 02 เม.ย. 2558 11:46

logo
โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสาย สบ.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านประดู่ อำเภอพระพุทธบาท, หนองโดน จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.720 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 31 มี.ค. 2558 16:58

logo
โครงการก่อสร้างถนนสาย ลบ.4067 แยก ทล.2243 - วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.380 กิโลเมตร

วันที่ : 31 มี.ค. 2558 16:46

logo
โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - เทศบาลโพนางดำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยทาง 2.308 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 31 มี.ค. 2558 16:44

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนายช่างโยธา (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 15 พ.ค. 2558 16:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 01 พ.ค. 2558 15:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 30 เม.ย. 2558 14:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 15:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างโยธา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินฯ

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 11:30

logo
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาบริหารทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (ตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ)

วันที่ : 08 เม.ย. 2558 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 15:30

logo
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

วันที่ : 06 มี.ค. 2558 16:30

logo
แผนการประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2558/การคาดการณ์สถานการณ์

วันที่ : 30 ม.ค. 2558 16:45

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"

สามารถดาวน์โหลดต้นแบบสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารกลาง www.secretary.drr.go.th

วันที่ : 22 ธ.ค. 2557 15:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

   
     
   
   
     
   
   

 

home