สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว..

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 19:00

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย ลบ.1036 จ.ลพบุรี

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย ลบ.1036 จ.ลพบุรี ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว..

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 18:45

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของรองอธิบดี (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของรองอธิบดี (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว..

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 17:30

ผส.ทช.ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยบาดาล

ผส.ทช.ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยบาดาล ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 10:30

ผส.ทช.ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพัฒนานิคม

ผส.ทช.ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพัฒนานิคม ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว..

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 10:15

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของรองอธิบดี (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของรองอธิบดี (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 23 ส.ค. 2561 16:15

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจงานด้านเครื่องกล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจงานด้านเครื่องกล ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว..

วันที่ : 23 ส.ค. 2561 11:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ประจำเดือน สิงหาคม 2561

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 17 ส.ค. 2561 11:45

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 และติดตามความก้าวหน้าปีงบประมาณ 2562

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 และติดตามความก้าวหน้าปีงบประมาณ 2562 ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 07 ส.ค. 2561 14:45

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ... รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว ...

วันที่ : 29 ก.ค. 2561 12:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX) สาย ลบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3326 ถึง บ้านสระโบสถ์ อำเภอโคกสำโรง, สระโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ  

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 17:23

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.5049 เชื่อมถนนเทศบาลพัฒนานิคม ถึง บ้านชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี e-bidding

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 17:22

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง โครงการก่อสร้างถนนผิวทางจราจรลาดยางปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete) ถนนสาย แยก ทล.2321 ถึง บ้านเขาสลัดได อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 17:21

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ (ก่อสร้างสะพาน) สาย ลบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 205 ถึง บ้านหนองเกตุ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 07:16

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย ถนนสาย สบ.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง บ้านซับครก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 07:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่บทความ เรื่อง ให้ผมไปขายที่ไหน

บทความเรื่อง ให้ผมไปขายที่ไหน

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 15:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการงานซ่อมสร้างพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.4047 แยก ทล. 3016 ถึง บ้านท่าลาน อำเภอหนองโดน,บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.343 กม.

วันที่ : 05 ก.ย. 2561 16:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการงานซ่อมสร้างพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง บ้านเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.880 กม.

วันที่ : 05 ก.ย. 2561 14:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการงานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ (ก่อสร้างสะพาน) สาย ลบ.3004 แยกทางหลวงหลวงหมายเลข 205 ถึง บ้านหนองเกตุ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 05 ก.ย. 2561 14:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการงานปรับปรุงทางเพื่ออำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สบ.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึง บ้านซับครก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 05 ก.ย. 2561 13:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ ส่วนต่อสะพานเหล็กสำเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้ จำนวน 1 ชุด

วันที่ : 03 ก.ย. 2561 10:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว สาย สบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311 ถึง หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 20 ส.ค. 2561 17:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบทงานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box) สาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2 ถึง น้ำตกเจ็ตคต อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 20 ส.ค. 2561 15:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ (สาย ชน.4013 และ ชน.4054)

วันที่ : 16 ส.ค. 2561 15:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ (งานไฟฟ้าแสงสว่าง)

วันที่ : 16 ส.ค. 2561 14:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

  

   

     
   
   
     
   
   
      

    

    

home