สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือน ธันวาคม 2561

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 14 ธ.ค. 2561 12:00

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมโครงการ Government Innovation Lab เพื่อพัฒนางานบริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมโครงการ Government Innovation Lab เพื่อพัฒนางานบริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 14 ธ.ค. 2561 09:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ส่งมอบโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ส่งมอบโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 12 ธ.ค. 2561 15:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 12 ธ.ค. 2561 13:45

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 07 ธ.ค. 2561 14:00

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 06 ธ.ค. 2561 09:00

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายสมัย โชติกุล)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายสมัย โชติกุล) ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 30 พ.ย. 2561 10:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมคณะทำงานการพิจารณาอนุญาตใช้ยานพาหนะ (รถกึ่งพ่วงตั้งแต่ 4-7 เพลา)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมคณะทำงานการพิจารณาอนุญาตใช้ยานพาหนะ (รถกึ่งพ่วงตั้งแต่ 4-7 เพลา) ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...  

วันที่ : 30 พ.ย. 2561 09:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดโครงการฝึกอบรมด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ 12/2562

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดโครงการฝึกอบรมด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ 12/2562 ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 30 พ.ย. 2561 09:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดโครงการฝึกอบรมด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ 12/2562

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดโครงการฝึกอบรมด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ 12/2562 ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว..

วันที่ : 28 พ.ย. 2561 15:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ส่งมอบ ณ สาย ลบ.4112 บ้านโปร่งมะนาว ถึง บ้านซับโศก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 14 ธ.ค. 2561 10:34

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.4047 แยก ทล. 3016 ถึง บ.ท่าลาน อ.หนองโดน,บ้านหมอ จ.สระบุรี ระยะทาง 3.343 กม. ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 09:04

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ลบ.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 ถึง บ้านหนองโพธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 4.070 กม. ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 09 พ.ย. 2561 09:42

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ (ก่อสร้างสะพาน) สาย ลบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 205 ถึง บ้านหนองเกตุ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 02 พ.ย. 2561 10:47

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX) สาย สบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 2 ถึง น้ำตกเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 02 พ.ย. 2561 10:43

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ส่งมอบ ณ สาย ลบ.4112 บ.โปร่งมะนาว ถึง บ.ซับโศก อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วันที่ : 07 ธ.ค. 2561 09:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

วันที่ : 07 ธ.ค. 2561 09:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

วันที่ : 22 พ.ย. 2561 10:00

logo
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) "ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม"

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) "ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม"

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 08:45

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) กรมทางหลวงชนบท ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตนประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) กรมทางหลวงชนบท ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตนประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

วันที่ : 05 พ.ย. 2561 18:15

logo
คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

วันที่ : 30 ต.ค. 2561 11:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ : 24 ต.ค. 2561 16:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล จำนวน 8 คัน

วันที่ : 17 ต.ค. 2561 11:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ : 11 ต.ค. 2561 14:30

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้าราชการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560

ข้าราชการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 16:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

  

   

     
   
   
     
   
   
      

    

    

home