สทช.ที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

        วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น.  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2  (สระบุรี)  จัดประชุมคณะ กรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ทั่วไป...... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 26 มิ.ย. 2558 16:45

ผส.ทช.ที่ 2 ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอร่างผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี

         (25 มิ.ย.58) เวลา 9.00 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมด้วยนายพรพุฒ นัทธี   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอร่างผังเมือง..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 26 มิ.ย. 2558 16:30

ผส.ทช.ที่ 2 เปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพานสำหรับ อปท.

          (23 มิ.ย. 2558) เวลา 9.00 น.  นายสุรเดช  เบ็ญจศิริวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทาง และสะพาน สำหรับบุคลากร...... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 23 มิ.ย. 2558 13:45

ส่วนบูรณะ สทช.ที่ 2 ร่วมบูรณาการกับ ขทช.สระบุรี และขนส่งจังหวัดสระบุรี ตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

         (18 มิ.ย.58)  เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ  ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนบูรณะ...... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 19 มิ.ย. 2558 11:15

รทช.(นายประศักดิ์ บัณูนาค) ลงพื้นที่ตรวจสายทางชำรุดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สทช.ที่ 2

         (17 มิ.ย.58) เวลา 15.00 น. รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค)  พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจถนนชำรุด สาย ลบ.4037...... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 19 มิ.ย. 2558 11:00

รทช.(นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ สทช.ที่ 2

          (18 มิ.ย.58) เวลา 9.00 น. รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร และคณะทำงาน   ลงพื้นที่...... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 19 มิ.ย. 2558 11:00

ผส.ทช.ที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

        (17 มิ.ย.58) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท    ณ   ห้องประชุมบุญทัน เทศบาลเมืองชัยนาท..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 18 มิ.ย. 2558 10:30

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทาง โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท จังหวัดสระบุรี

      (17 มิ.ย.58) เวลา 9.00 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธาน..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 18 มิ.ย. 2558 10:30

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทาง โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท

       (16 มิ.ย.58) เวลา 9.00 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2  ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทาง  โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและ..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 16 มิ.ย. 2558 19:15

ผส.ทช.ที่ 2 ร่วมประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อสร้างทางจักรยาน

      เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 58 นายสุพร เตไชยา  รักษาการวิศวกรใหญ่ กรมทางหลวงชนบท ด้านสำรวจและออกแบบ  พร้อมด้วยนายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ  ผู้อำนวยการสำนัก  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 16 มิ.ย. 2558 19:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 24000 บีทียู จำนวน 20 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 03 ก.ค. 2558 15:57

logo
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 03 ก.ค. 2558 15:53

logo
โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

สาย สบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2271 - บ้านซับสมบูรณ์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 11:57

logo
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชน.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 3496 อำเภอหันคา, เดิมบางนางบวช จังหวัดชัยนาท ระยะทางดำเนินการ1.950 กม

วันที่ : 02 เม.ย. 2558 11:46

logo
โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสาย สบ.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านประดู่ อำเภอพระพุทธบาท, หนองโดน จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.720 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 31 มี.ค. 2558 16:58

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) เลขที่ 37 หมู่ 9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

ตั้งแต่วันที่ 6- 10 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.

วันที่ : 26 มิ.ย. 2558 14:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนายช่างโยธา (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 15 พ.ค. 2558 16:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 01 พ.ค. 2558 15:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 30 เม.ย. 2558 14:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 15:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างโยธา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินฯ

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 11:30

logo
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาบริหารทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (ตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ)

วันที่ : 08 เม.ย. 2558 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 15:30

logo
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

วันที่ : 06 มี.ค. 2558 16:30

logo
แผนการประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2558/การคาดการณ์สถานการณ์

วันที่ : 30 ม.ค. 2558 16:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

   
     
   
   
     
   
       
   

 

home