สทช.ที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในพิธีบำเบ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

         (2 ธ.ค.59) นายสุรเดช เบ็ญศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี, ขนส่งจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญ..... (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

วันที่ : 02 ธ.ค. 2559 11:15

สทช.ที่ 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

             ช่วงบ่ายวันนี้ (1 ธ.ค.59) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี, ขนส่งจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)..... (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)  

วันที่ : 02 ธ.ค. 2559 10:45

วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน บทช.พัฒนานิคม และ บทช.ป่าสักชลสิทธิ์

          (24 พ.ย.59) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างสำนักงาน และได้ชี้แนะแนวทาง...... (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

วันที่ : 25 พ.ย. 2559 09:45

ผส.ทช.ที่ 2 ร่วมเปิดการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

                  วันที่ 24 พ.ย.59 เวลา 8.30 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ร่วมเปิดการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ..... (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

วันที่ : 25 พ.ย. 2559 09:30

โครงการบรรยายธรรมะ น้อมถวายรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

              เมื่อเวลา 9.00 น. วันนี้ (23 พ.ย.59) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ในโครงการบรรยายธรรมะ น้อมถวายรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมทางหลวงชนบทนิมนต์พระอาจารย์มหาสมปอง ตาลปุตโต มาบรรยาย ณ ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ กรมทางหลวงชนบท อาคาร 4 ชั้น 9

วันที่ : 23 พ.ย. 2559 11:30

สทช.ที่ 2 รวมพลังแห่งความภักดี ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่

                 (23 พ.ย.59) เวลา 8.30 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) รวมพลังแห่งความภักดี ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ : 23 พ.ย. 2559 11:15

ผส.ทช.ที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยยาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

              วันนี้(22 พ.ย.59) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมด้วยคณะ และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองห้วยยาง หมู่ 8 บ้านคลองระบัง ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ : 22 พ.ย. 2559 15:45

ผส.ทช.ที่ 2 ตรวจการปฏิบัติงานตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก ขทช.สระบุรี

                    ขทข.สระบุรี ได้ตั้งเครื่องตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกและยานพาหนะร่วมบูรณาการกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี และทหารโดยดำเนินการที่สาย สบ.3021 แยก ทล.362 -บ้านหนองปลากระดี่ อ.เมือง,หนองแค จ.สระบุรี

วันที่ : 22 พ.ย. 2559 15:30

สทช.ที่ 2 ร่วมพิธี รวมพลังแห่งภักดี แสดงความจงรักภักดี และร่วมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

              วันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 8.00 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมคณะ ร่วมพิธีรวมพลังแห่งภักดี แสดงความจงรักภักดี และร่วมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี  

วันที่ : 22 พ.ย. 2559 11:30

สทช.ที่ 2 ตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย สบ.3021 แยก ทล.362 - บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี บูรณาการร่วมกับ อบต.หนองยาว

ทช.1146  วันที่ 11 พ.ย. 2559  เวลา 13.00 น.   เรียน ผู้บริหาร สทช.ที่ 2 ขอรายงานหน่วยตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก    : สทช.ที่ 2 ได้ตั้งเครื่องตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกและยานพาหนะร่วมบูรณาการกับผู้นำท้องถิ่นอบต.หนองยาว โดยดำเนินการที่สาย สบ.3021 แยก ทล.362 -บ้านหนองปลากระดี่ อ.เมือง,หนองแค จ.สระบุรี   : ตรวจสอบได้ 19 คัน : ไม่พบ นน.บรรทุกเกินกว่ากฏหมายกำหนด  : จนท.ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งจริงจัง และสุภาพทุกนาย    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    สทช.ที่ 2 โทร 088-2797979

วันที่ : 11 พ.ย. 2559 14:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทิ้งน้ำ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ความยาว 21.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 - 15 ธันวาคม 2559 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 07 ธ.ค. 2559 11:51

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ขุดกัดความลึกไม่น้อยกว่า 30 ซม.) สาย สบ.4038 แยก ทล. 2273 ถึง บ.ซับสมบูรณ์ อ.มวกเหล็ก, วังม่วง จ.สระบุรี

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 - 15 ธันวาคม 2559 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 07 ธ.ค. 2559 11:49

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.1059 แยก ทล. 1 – บ.ธาตุ อ.เฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 1.550 กม.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 - 15 ธันวาคม 2559 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 07 ธ.ค. 2559 11:42

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.1045 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึงบ้านคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.190 กิโลเมตร

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2559 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th,www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือwww.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 01 พ.ย. 2559 10:10

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ความยาว 125.00 เมตร พร้อมถนนเชิงลาด คสล. ระยะทาง 0.302 กิโลเมตร

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 - 7 พฤศจิกายน 2559 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th,www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือwww.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 31 ต.ค. 2559 11:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

บทความ เรื่อง "ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอนที่ 1"

วันที่ : 08 พ.ย. 2559 10:00

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลงานบริการออกใบอนุญาตทางเว็บไซต์ สทช.ที่ 2 (ตาม พรบ.ทางหลวง)

 

 

วันที่ : 26 ก.ย. 2559 11:15

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกเสียงประชามติ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติจังหวัดสระบุรี ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ : 01 ก.ค. 2559 11:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และพนักงานขับเครื่องจักรหนัก

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 10:30

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะและเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ

สายด่วน 1146

วันที่ : 20 มิ.ย. 2559 14:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 3622 5226

วันที่ : 10 มิ.ย. 2559 10:00

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ : 09 มิ.ย. 2559 11:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3622-5226

วันที่ : 01 มิ.ย. 2559 10:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม........

วันที่ : 23 พ.ค. 2559 11:45

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 5)

วันที่ : 28 เม.ย. 2559 17:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

  

   

     
   
   
     
   
   
      

 

home