ผส.ทช.ที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจดูถนนในเขตความรับผิดชอบแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

        (21 ม.ค.59) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจดูถนนสาย.......

วันที่ : 22 ม.ค. 2559 10:30

สทช.ที่ 2 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 ครั้งที่ 1/2559

       วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 ครั้งที่ 1/2559 เพื่อหารือข้อราชการ  และติดตามผลการดำเนินงาน...... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 22 ม.ค. 2559 10:15

ประชุมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยยาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ความยาว 60.00 เมตร

      20 ม.ค.59 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานการประชุมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยยาง    อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ความยาว 60.00 เมตร เพื่อ....... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 20 ม.ค. 2559 16:15

สทช.ที่ 2 ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนมกราคม 2559

   วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ และมอบหมายให้.......... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 15 ม.ค. 2559 17:00

สำนักฝึกอบรมสุ่มตรวจผลการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์" และหลักสูตร "On The Job Training การซ่อมบำรุงรถขุดไฮดรอลิค และรถเกลี่ยดิน"

        (13 ม.ค.59) เจ้าหน้าที่จากสำนักฝึกอบรม นำโดยนางสาวกฤษณา ยิ้มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามผลและประเมินผล และทีมงาน   ลงพื้นที่สุ่มติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร  “การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์” และหลักสูตร “On The Job Training..... รายละเอียดเพิ่มเติม  

วันที่ : 13 ม.ค. 2559 17:30

ผู้แทนกระทรวงคมนาคมพื้นที่จังหวัดสระบุรีและคณะ อวยพรปีใหม่ 2559 ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ จังหวัดสระบุรี

         (8 ม.ค.58) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ผู้แทนกระทรวงคมนาคมพื้นที่จังหวัดสระบุรี  นำคณะของกระทรวงคมนาคมจังหวัดสระบุรี  ประกอบด้วย.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 11 ม.ค. 2559 16:45

ผส.ทช.ที่ 2 นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมพื้นที่ จ.สระบุรี ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยคมนาคม เทศกาลปีใหม่ 2559

              เมื่อเวลา 13.30 น. (28 ธ.ค.58) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมพื้นที่จังหวัดสระบุรีร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ (นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ) เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยคมนาคม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ณ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวาง โดยมีหน่วยงานราชการร่วมบูรณาการหลายหน่วยงาน อาทิเช่น แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี, แขวงทางหลวงสระบุรี, สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย ฯลฯ                          

วันที่ : 28 ธ.ค. 2558 17:00

สทช.ที่ 2 เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

       วันนี้ 28 ธค.58 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่2 เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ โดยมี ผอ.ขทช.สระบุรี ผอ.กลุ่ม/ส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวนมากเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ซึ่งสำนักฯ2 พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่                            

วันที่ : 28 ธ.ค. 2558 16:45

รทช.(นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) นำคณะผู้บริหาร สทช.ที่ 2 สวัสดีปีใหม่ 2559 คณะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม

               วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 นำคณะผู้บริหารในสังกัด เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และรับพรจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ปลัดกระทรวงคมนาคม (นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี) และรองปลัดกระทรวงคมนาคม (นายดรุณ แสงฉาย) เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตต้อนรับปีใหม่ 2559 ที่จะถึงนี้                      

วันที่ : 28 ธ.ค. 2558 16:30

ผส.ทช.ที่ 2 พร้อมคณะมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

       

วันที่ : 28 ธ.ค. 2558 15:30

ข่าวทั้งหมด
logo
โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ

         โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งตะวันออก ช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึง ปากคลองระพีพัฒน์แยกตก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง ๐.๓๓๕ กิโลเมตร (ครั้งที่ 2 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 24 พ.ย. 2558 15:33

logo
โครงการกอสรางสะพานขามคลองหวยยาง

สะพานขามคลองหวยยาง อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

วันที่ : 26 ต.ค. 2558 17:38

logo
โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ

ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งตะวันออก ช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึง ปากคลองระพีพัฒน์แยกตก อ.หนองแค จ.สระบุรี ระยะทาง ๐.๓๓๕ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 26 ต.ค. 2558 14:27

logo
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

สาย สบ.4005 / สบ.5043 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 ถึงบ้านวังม่วง / แยกทางหลวงหมายเลข 3012 ถึงบ้านหนองน้ำใส อำเภอมวกเหล็ก,หนองแซง จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 15 ต.ค. 2558 17:38

logo
โครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

สาย สบ.4005 / สบ.5043 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 ถึงบ้านวังม่วง / แยกทางหลวงหมายเลข 3012 ถึงบ้านหนองน้ำใส อำเภอมวกเหล็ก,หนองแซง จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 15 ต.ค. 2558 15:55

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งวิศวกรโยธา

          เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งวิศวกรโยธา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ

วันที่ : 04 ก.พ. 2559 09:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งวิศวกรโยธา

วันที่ : 18 ม.ค. 2559 10:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งวิศวกรโยธา

รายละเอียดเพิ่มเติม....

วันที่ : 18 ม.ค. 2559 10:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งวิศวกรโยธา

วันที่ : 24 ธ.ค. 2558 11:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

วันที่ : 04 ก.ย. 2558 10:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ : 17 ส.ค. 2558 09:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ : 16 ก.ค. 2558 15:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) เลขที่ 37 หมู่ 9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

ตั้งแต่วันที่ 6- 10 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.

วันที่ : 26 มิ.ย. 2558 14:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนายช่างโยธา (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 15 พ.ค. 2558 16:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 01 พ.ค. 2558 15:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

  

   

     
   
   
     
   
   
      

 

home