สทช.ที่ 2 สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

       วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ได้ทำการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 28 ส.ค. 2558 16:00

"กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" ประจำเดือนสิงหาคม 2558

      วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 7.00 น. จังหวัดสระบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" ประจำเดือนสิงหาคม 2558 โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี...... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 13 ส.ค. 2558 15:00

พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

       วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 6.30 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) โดยนายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2  มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 13 ส.ค. 2558 15:00

สทช.ที่ 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2558

        วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 11 ส.ค. 2558 14:15

สทช.ที่ 2 จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2558

      วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 8.29 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 11 ส.ค. 2558 14:00

สทช.ที่ 2 ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

     วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 น. สทช.ที่ 2 ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบทที่ปฏิบัติ.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 11 ส.ค. 2558 14:00

สทช.ที่ 2 ร่วมประชุมพิธีมอบนโยบายและลงนามในสัญญาจ้างโครงการถนนดีทั่วไทย

      29 กรกฎาคม 2558 กรมทางหลวงชนบท จัดพิธีมอบนโยบายและลงนามในสัญญาจ้างเพื่อเปิดโครงการถนนดีทั่วไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายประจินต์ จั่นตอง) เป็นประธาน.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 12:45

สทช.ที่ 2 จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 11/2558

      วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 มอบหมายให้ นางสาวสรัญญา สละสนธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ดำเนินรายการวิทยุ..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 27 ก.ค. 2558 09:30

สทช.ที่ 2 ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การบริการประชาชน

      (24 ก.ค.58) เวลา 9.00 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การบริการประชาชนใน 14 กระบวนงาน..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 27 ก.ค. 2558 09:15

ผส.ทช.ที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน

      วันนี้ (22 ก.ค 58) เวลา 13.30 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น และจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 22 ก.ค. 2558 17:15

ข่าวทั้งหมด
logo
โครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก งานบูรณะผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

     สาย ลบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึงบ้านทะเลทอง อำเภอหนองม่วง, โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.925 กิโลมตร (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 25 ส.ค. 2558 16:01

logo
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก งานบูรณะผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

   สาย ลบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึงบ้านทะเลทอง อำเภอหนองม่วง, โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.925 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 25 ส.ค. 2558 15:57

logo
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

    สาย ลบ.4080 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 ถึง บ้านหินซ้อน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.579 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 16:18

logo
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก งานบูรณะผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

     สาย ลบ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 21 ถึง บ้านหินซ้อน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.070 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 16:13

logo
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก งานบูรณะผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

     สาย ลบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึงบ้านทะเลทอง อำเภอหนองม่วง, โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.925 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 16:10

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ : 17 ส.ค. 2558 09:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ : 16 ก.ค. 2558 15:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) เลขที่ 37 หมู่ 9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

ตั้งแต่วันที่ 6- 10 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.

วันที่ : 26 มิ.ย. 2558 14:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนายช่างโยธา (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 15 พ.ค. 2558 16:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 01 พ.ค. 2558 15:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 30 เม.ย. 2558 14:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 15:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างโยธา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินฯ

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 11:30

logo
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาบริหารทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (ตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ)

วันที่ : 08 เม.ย. 2558 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

   
     
   
   
     
   
   
      

 

home