สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ร่วมอบรมหลักสูตร "บทบาทของผู้นำการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558"

     วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 กรมทางหลวงชนบทได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทของผู้นำการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558" ถ่ายทอด.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 30 ม.ค. 2558 13:45

เจ้าหน้าที่ สังกัด สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ร่วมอบรมโครงการหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558"

      วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 กรมทางหลวงชนบทได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร   “การเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม...... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 28 ม.ค. 2558 18:15

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมจัดเตรียมงานเรื่องโคงการเงินกู้ พร้อมจัดเตรียมงานการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559

      วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. กรมทางหลวงชนบทได้จัดประชุมจัดเตรียมความพร้อมโครงการเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 28 ม.ค. 2558 18:00

ผส.ทช.ที่ 2 จัดส่วนร่วมภาคประชาชน (เวทีเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน) โครงการสะพานมิตรภาพพญาเย็น

 วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 2  ได้จัดเวทีเสวนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชน    กรณีสะพานมิตรภาพพญาเย็นชำรุดเสียหาย  ซึ่งขณะนี้.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 28 ม.ค. 2558 15:45

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูปลองค์การที่ดี และติดตามประเมินผลข้อเสนอการปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงชนบท (ตัวชี้วัด)

      วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลตัวชี้วัด..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 27 ม.ค. 2558 18:30

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานระบบสำหรับรายงานการปรับแผน และคาดการณ์เบิกจ่าย (ระบบบริหารและติดตามโครงการ)

       วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมซักซ้อม.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 27 ม.ค. 2558 18:30

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ประชุมประจำเดือนมกราคม 2558 ครั้งที่ 1/2558

       วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 9.30 น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนมกราคม 2558.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 27 ม.ค. 2558 17:00

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนมกราคม 2558

      วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท และคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการ..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 21 ม.ค. 2558 11:15

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ประชุมติดตามงาน

     วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามงาน โดยจัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อให้ผู้ควบคุมงาน..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 19 ม.ค. 2558 18:00

ทำบุญสำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) และงานวันขึ้นปีใหม่ 2558

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ได้จัดงานทำบุญสำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยเวลา 07.39 น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค ผู้อำนวยการ...รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 19 ม.ค. 2558 17:45

ข่าวทั้งหมด
logo
โครงการงานฉาบผิวลาดยาง Para Slurry Seal lll

สาย สห.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บ้านท่าข้าม อ.พรหมบุรี, ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง

อังคาร, ธันวาคม 2, 2014 - 10:51

logo
โครงการยกระดับมาตรฐานทาง

ถนนสาย แยก ทล.1 - บ.ธาตุ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร

อังคาร, พฤศจิกายน 18, 2014 - 15:19

logo
โครงการยกระดับมาตรฐานทาง

ถนนสาย แยก ทล.2243 - บ.ลำสมพุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

จันทร์, พฤศจิกายน 17, 2014 - 15:36

logo
โครงการงานฉาบผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete)

สาย ลบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านทะเลทอง อำเภอหนองม่วง,โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

จันทร์, พฤศจิกายน 17, 2014 - 15:29

logo
โครงการจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร

สาย สบ.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2224 - ถ้ำดาวเขาแก้ว ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 แห่ง

จันทร์, พฤศจิกายน 17, 2014 - 15:17

ข่าวทั้งหมด
แผนการประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2558/การคาดการณ์สถานการณ์ศุกร์, มกราคม 30, 2015 - 16:45
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"จันทร์, ธันวาคม 22, 2014 - 15:45

สามารถดาวน์โหลดต้นแบบสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารกลาง www.secretary.drr.go.th

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอข่าวของสื่อมวลชนอังคาร, ธันวาคม 16, 2014 - 16:30

     ด้วยสำนักฝึกอบรม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ได้ตรวจสอบข่าวจากหนังสือพิมพ์ ฉบับประจำวันที่ 5 -10 ธันวาคม 2557 ได่เสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบท

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรวมคำแหง จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 9พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 27, 2014 - 14:30
ประชาสัมพันธ์ "เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานสระบุรี"พุธ, พฤศจิกายน 19, 2014 - 10:15

          ด้วยจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ปี 2557/58 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยว.....

   
     
   
   
     
   
   

 

home