สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และการช่วยเหลือทางวิชาการ

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และการช่วยเหลือทางวิชาการ ...รายละเอียดเพิ่มตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 19 มิ.ย. 2562 15:45

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 11 มิ.ย. 2562 17:15

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 11 มิ.ย. 2562 17:00

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของรองอธิบดี (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของรองอธิบดี (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...  

วันที่ : 10 มิ.ย. 2562 16:00

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี …รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว ...

วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 09:45

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี …รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว ...

วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 09:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดประชุมแนวทางปฏิบัติเรียกคืนเงินชดเชยค่าก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดประชุมแนวทางปฏิบัติเรียกคืนเงินชดเชยค่าก่อสร้าง ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 30 พ.ค. 2562 16:45

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง..รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 30 พ.ค. 2562 14:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว...

วันที่ : 29 พ.ค. 2562 11:00

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ได้รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นอาคารอเนกประสงค์ จากบริษัท SCG

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ได้รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นอาคารอเนกประสงค์ จากบริษัท SCG  ... รายละเอียดเพิ่มเติมตามแผ่นข่าว....

วันที่ : 27 พ.ค. 2562 14:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สห.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 ถึง บ้านสวนกล้วย อ.ค่ายบางระจัน,ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 29 พ.ค. 2562 10:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ แอสฟัลต์คอนกรีต (มทช.230-2545) จำนวน 2,100 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 ถึง บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 24 พ.ค. 2562 08:47

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ หินคลุก (หลวม) (มทช.203-2557) จำนวน 2,000 ลบ.ม. ส่งมอบ ณ สาย ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 ถึง บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 15 พ.ค. 2562 11:11

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 13 พ.ค. 2562 10:33

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 362 ถึง บ้านปากบาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 01 พ.ค. 2562 08:36

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ

วันที่ : 05 มิ.ย. 2562 08:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ แอสฟัลต์คอนกรีต (มทช.230-2545) จำนวน 2,100 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ.5183 แยก ทช.ลบ.4056 ถึง บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

วันที่ : 10 พ.ค. 2562 10:30

logo
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา

MV เพลง 3 อาร์สา

เนื้อเพลง 3 อาร์สา

วันที่ : 02 พ.ค. 2562 14:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ หินคลุก (หลวม) (มทช.203-2557) จำนวน 2,000 ลบ.ม. ส่งมอบ ณ สาย ลบ.5183 แยก ทช.ลบ.4056 ถึง บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

วันที่ : 02 พ.ค. 2562 11:15

logo
สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ : 30 เม.ย. 2562 08:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 25 เม.ย. 2562 10:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ แอสฟัลต์คอนกรีต (มทช.230-2545) จำนวน 1,800 ตัน ส่งมอบ ณ สาย ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ : 09 เม.ย. 2562 17:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 (เศษซากวัสดุและครุภัณฑ์)

วันที่ : 09 เม.ย. 2562 16:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2562 (เศษซากวัสดุและครุภัณฑ์) ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

วันที่ : 09 เม.ย. 2562 16:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ

วันที่ : 05 เม.ย. 2562 08:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 
   
   

    

    

home