สทช.ที่ 2 ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560

                        (21 ก.ค.59) เวลา 8.30 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่ม/ส่วน เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติในปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานเปิดประชุม........... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 21 ก.ค. 2559 13:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ครั้ง 7/2559

เมื่อเวลา 9.30 น. วันนี้ (14 ก.ค.59) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 7/2559 เพื่อหารือข้อราชการ ติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัด...... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        

วันที่ : 14 ก.ค. 2559 14:00

กรพทรวงคมนาคมจัดกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" ครั้งที่ 7/2559

                 13 กรกฎาคม 59 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ผู้แทนกระทรวงคมนาคมพื้นที่จังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ขนส่งจังหวัดสระบุรี และแขวงทางหลวงสระบุรี....... อ่านรายลเอียดเพิ่มเติม 

วันที่ : 13 ก.ค. 2559 10:30

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ ถนน สาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านสองคอน อ.เฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จ.สระบุรี

               อบต.ท่าตูม ขอความอนุเคราะห์สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 วางท่อระบายน้ำเพื่อเติม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน............. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 08 มิ.ย. 2559 15:30

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ร่วมกับ ขทช.สระบุรี ปลูกปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2559

                   (8 มิ.ย.59) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2559 ร่วมกับนายพรพุฒ นัทธี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี "รวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ............. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 08 มิ.ย. 2559 14:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้การกำกับของรองอธิบดี (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค)

                     (30 พ.ค.59) รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานภายใต้การกำกับ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน................... อ่านรายละเอียดเพิมเติม

วันที่ : 31 พ.ค. 2559 09:15

ตรวจความคืบหน้าเร่งซ่อมถนนทรุดเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งตะวันออก อ.หนองแค จ.สระบุรี

                         (วันที่ 30 พ.ค.59) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งตะวันออก............ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 30 พ.ค. 2559 13:15

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) รับการตรวจเอกลักษณ์ ทช. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ส่วนกลาง)

          นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมรับการตรวจเอกลักษณ์ ทช. จากคณะกรรมการ (ส่วนกลาง)............ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 27 พ.ค. 2559 10:00

ผส.ทช.ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งตะวันออก ช่วงจากถนนพหลโยธิน - ปากคลองระพีพัฒน์แยกตก อ.หนองแค จ.สระบุรี

 วันพุธที่ 25 พค. 59 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งตะวันออก ช่วงจากถนนพหลโยธิน - ปากคลองระพีพัฒน์แยกตก อ.หนองแค จ.สระบุรี....... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 26 พ.ค. 2559 12:00

สทช.ที่ 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ

           23 พค. 59 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 มอบหมายให้ นายคำรณ เอี่ยมสุวรรณ์ ผอ.ส่วนเครื่องกล ร่วมประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ"............... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันที่ : 23 พ.ค. 2559 14:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวง โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดย Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึงบ้านหนองจักร อ.เมือง,หนองแค จ.สระบุรี ระยะทาง 2.015 กิโลเมตร

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 0 3622 5226 , 0 3622 5240 ในวันและเวลาราชการ 

วันที่ : 22 ก.ค. 2559 11:50

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสรอมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชน.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 340 (ช่วงหันคา) อ.เมือง, หันคา จ.ชัยนาท จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

วันที่ : 14 ก.ค. 2559 13:52

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท งานซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง (ผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ) สาย ลบ.4136 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 ถึง บ้านลำสมพุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 11:46

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย สบ.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 ถึง บ้านซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 07 ก.ค. 2559 12:03

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ แอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) (มทช.230-2545) จำนวน 1,200 ตัน (พร้อมปูผิวทาง)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th , www.saraburi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสาอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 17 มิ.ย. 2559 10:53

ข่าวทั้งหมด
logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกเสียงประชามติ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติจังหวัดสระบุรี ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ : 01 ก.ค. 2559 11:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และพนักงานขับเครื่องจักรหนัก

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 10:30

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะและเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ

สายด่วน 1146

วันที่ : 20 มิ.ย. 2559 14:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 3622 5226

วันที่ : 10 มิ.ย. 2559 10:00

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ : 09 มิ.ย. 2559 11:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3622-5226

วันที่ : 01 มิ.ย. 2559 10:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม........

วันที่ : 23 พ.ค. 2559 11:45

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 5)

วันที่ : 28 เม.ย. 2559 17:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ติดต่อสอบถาม 0 3622 5226, 40

 

วันที่ : 28 เม.ย. 2559 11:45

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage สำหรับการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน (โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน)

วันที่ : 31 มี.ค. 2559 11:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

  

   

     
   
   
     
   
   
      

 

home