สทช.ที่ 2 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 ครั้งที่ 10/2559

           (18 ต.ค.59) เวลา 9.30 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 ครั้งที่ 10/2559 เพื่อหารือข้อราชการ  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 รายงานสถานะจัดจ้าง งบประมาณปี 2560, งบเพิ่มปี 2559 (ไตรมาส 4) การเตรียมการป้องกันอุทกภัย และติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดโดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท, ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท, ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

วันที่ : 20 ต.ค. 2559 11:30

สทช.ที่ 2 จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           (17 ต.ค 59) เวลา 15.52 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) พร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์ จัดพิธีลงนามเพื่อถวายความอาลัย และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

วันที่ : 20 ต.ค. 2559 11:15

รทช.(นายประศักดิ์ บัณฑุนาค) ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ความดูแล

วันที่ : 13 ต.ค. 2559 09:45

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ สาย ปท.3026 ที่มีการทรุดตัว เนื่องจากเหตุภัยพิบัติ

     

วันที่ : 29 ก.ย. 2559 09:30

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนกันยายน 2559

               (12 ก.ย.59) เวลา 9.30 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนกันยายน 2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงขนบท การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มาตรการการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศตาม มติ ครม. 23 ส.ค.59 และภาพรวมงบประมาณปี 2560 โดยนายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท, ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท, ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)  

วันที่ : 14 ก.ย. 2559 09:45

ผส.ทช.ที่ 2 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองห้วยยาง หมู่ 8 บ้านคลองระบัง ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

                  วันนี้(30 ส.ค.59) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองห้วยยาง หมู่ 8 บ้านคลองระบัง ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่เกิดการชำรุดเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน และเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง โดยมีนายนิรัญชัย ธนานิตย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงานชี้แจงการดำเนินงาน.......... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

วันที่ : 31 ส.ค. 2559 09:45

สทช.ที่ 2 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่ 8/2559

              วันนี้ (16 ส.ค.59) เวลา 13.00 น. นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่ 8/2559 เพื่อหารือข้อราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน........... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 16 ส.ค. 2559 14:15

สทช.ที่ 2 ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

                     (12 ส.ค.59) นายสุรเดช เบญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) และแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 85 รูป........... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 16 ส.ค. 2559 14:00

สทช.ที่ 2 ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนสิงหาคม 2559

               (11 ส.ค.59) เวลา 9.00 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ติดตามและรายงานผล.................... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 11 ส.ค. 2559 14:00

สทช.ที่ 2 จัดพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

                     (10 ส.ค.59) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) จัดพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559.............. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 11 ส.ค. 2559 13:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ลบ.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 2260 ถึง บ้านซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ความยาว 50 เมตร

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2559 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th,www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือwww.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 21 ต.ค. 2559 14:11

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทิ้งน้ำ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ความยาว 21.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2559 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th,www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือwww.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 21 ต.ค. 2559 14:07

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 2243 ถึง วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.770 กิโลเมตร

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2559 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th,www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือwww.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 21 ต.ค. 2559 14:02

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 ถึง บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง, หนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.885 กิโลเมตร

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2559 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th,www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือwww.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 21 ต.ค. 2559 13:58

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย บ้านบ่อน้ำ ถึง บ้านหนองขาม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทางดำเนินการ 2.280 กิโลเมตร

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2559 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์   กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th,www.saraburi.go.th, www.drr2.go.th หรือwww.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-225226, 036-225240 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 21 ต.ค. 2559 13:54

ข่าวทั้งหมด
logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลงานบริการออกใบอนุญาตทางเว็บไซต์ สทช.ที่ 2 (ตาม พรบ.ทางหลวง)

 

 

วันที่ : 26 ก.ย. 2559 11:15

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกเสียงประชามติ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติจังหวัดสระบุรี ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ : 01 ก.ค. 2559 11:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และพนักงานขับเครื่องจักรหนัก

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 10:30

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะและเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ

สายด่วน 1146

วันที่ : 20 มิ.ย. 2559 14:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 3622 5226

วันที่ : 10 มิ.ย. 2559 10:00

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ : 09 มิ.ย. 2559 11:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3622-5226

วันที่ : 01 มิ.ย. 2559 10:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม........

วันที่ : 23 พ.ค. 2559 11:45

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 5)

วันที่ : 28 เม.ย. 2559 17:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ติดต่อสอบถาม 0 3622 5226, 40

 

วันที่ : 28 เม.ย. 2559 11:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

  

   

     
   
   
     
   
   
      

 

home