ประชาสัมพันธ์เชิญชมนิทรรศการ "อวดภาพเก่า เล่าตำนานสระบุรี"     ประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมเกษม จิติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.     ประชาสัมพันธ์การเสนอข่าวของสื่อมวลชน (ข่าวจากหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)     ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกข้าราชการกรมทางหลวงชนบทผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2557     แจ้งเวียนระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จำกัด     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จำกัด เปิดซื้อหุ้นจากเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีภาพและเสียงของนายกรัฐมนตรี     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง"    

17 เม.ย. - 12:11

17 เม.ย. - 11:49

11 เม.ย. - 14:07

11 เม.ย. - 13:52

10 เม.ย. - 13:03