สทช.ที่ 2 จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 6/2558

      วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 นายสรุเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 มอบหมายให้นายอนันต์ ธานี ผู้อำนวยการ.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 01 พ.ค. 2558 15:45

สทช.ที่ 2 ประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์

       วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 มอบหมายให้คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อ.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 30 เม.ย. 2558 16:45

สทช.ที่ 2 (สระบุรี) ร่วมอบรมการประกอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้

       วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เดินทางมาร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมดูการสาธิตการประกอบ ติดตั้ง.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 29 เม.ย. 2558 10:30

ผส.ทช.ที่ 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

       เมื่อเวลา 8.00 น. ของวันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558) นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทาหลวงชนบทที่ 2 พร้อมด้วยนายคำรณ เอี่ยมสุวรรณ์... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 18:15

พิธีรดน้ำขอพร และงานกินเลี้ยงเนื่องในวันสงกรานต์ 2558

       วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 จัดพิธีรดน้ำขอพร ผส.ทช.ที่ 2 (นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ) และ ผอ.ขทช 4 จังหวัด....รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 18:15

คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strate Planning) ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ Town Matrix

      วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 มอบหมายให้คณะทำงานการจัดทำแผน.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 17:15

สทช.ที่ 2 จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 5/2558

      วันศุกร์ที่ 17  เมษายน 2558 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 มอบหมายให้ นางสาวสรัญญา สละสนธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ดำเนินการจัดรายการวิทยุ..... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 14:00

ผส.ทช.ที่ 2 นำคณะผู้บริหาร ต้อนรับปลัดกระทรวงคมนาคม (นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์)

      วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2558 ปลัดกระทรวงคมนาคม (นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์) เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 โดยมีนายดรุณ แสงฉาย อธิดีกรม.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 14:00

ผส.ทช.ที่ 2 ตรวจเยี่ยมเต็นท์อำนวยความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2558 (11 เมษายน 2558)

      เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมคณะทำงาน เดินทางตรวจเยี่ยมเต็นท์อำนวยความปลอดภัยช่วง... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 13:45

ผส.ทช.ที่ 2 ตรวจเยี่ยมเต็นท์อำนวยความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2558 (10 เมษายน 2558)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมคณะทำงาน เดินทางตรวจเยี่ยมเต็นท์อำนวยความปลอดภัย.... รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 13:15

ข่าวทั้งหมด
logo
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชน.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 3496 อำเภอหันคา, เดิมบางนางบวช จังหวัดชัยนาท ระยะทางดำเนินการ1.950 กม

วันที่ : 02 เม.ย. 2558 11:46

logo
โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสาย สบ.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านประดู่ อำเภอพระพุทธบาท, หนองโดน จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.720 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 31 มี.ค. 2558 16:58

logo
โครงการก่อสร้างถนนสาย ลบ.4067 แยก ทล.2243 - วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.380 กิโลเมตร

วันที่ : 31 มี.ค. 2558 16:46

logo
โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 - เทศบาลโพนางดำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยทาง 2.308 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 31 มี.ค. 2558 16:44

logo
โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3302 - บ้านบ่อวงครุ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 31 มี.ค. 2558 16:41

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 01 พ.ค. 2558 15:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 30 เม.ย. 2558 14:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 15:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างโยธา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินฯ

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 11:30

logo
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาบริหารทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (ตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ)

วันที่ : 08 เม.ย. 2558 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 15:30

logo
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

วันที่ : 06 มี.ค. 2558 16:30

logo
แผนการประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2558/การคาดการณ์สถานการณ์

วันที่ : 30 ม.ค. 2558 16:45

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"

สามารถดาวน์โหลดต้นแบบสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารกลาง www.secretary.drr.go.th

วันที่ : 22 ธ.ค. 2557 15:45

logo
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอข่าวของสื่อมวลชน

     ด้วยสำนักฝึกอบรม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ได้ตรวจสอบข่าวจากหนังสือพิมพ์ ฉบับประจำวันที่ 5 -10 ธันวาคม 2557 ได่เสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 16 ธ.ค. 2557 16:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

   
     
   
   
     
   
   

 

home